Tarihçe

Damlapınar (Manyan)
Karaman merkeze bağlı köy.
37° 5′ 47.2776” kuzey ve 32° 51′ 40.2876” doğu koordinatlarında yer alan köyün, güneyinde Göcer, kuzeyinde Kızılyaka ve Bozkandak, doğusunda Başkışla köyleriyle komşudur.
İl merkezine 49km. uzaklıkta olan köy, Bozkandak ile Göcer köylerinin arasında bir vadi içinde kurulmuştur. Köy,1500 râkımdan,500 râkımdaki Göksu Vadisi’ne dek inen geniş arazilere sahiptir.
Köy H.1256/ M.1840 yılında Konya Vilâyeti, Gaferyâd Kazası’na bağlı 8 köyden (Kızılyaka, Masdad, Şeyhler, Bozkandak, Başkışla, Pınarbaşı ve Kürt) birisi idi. Gaferyâd, H.1314/ M.1896 yılında Karaman’ın nâhiyesine dönüştürülmüştür (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, ML.VRD.TNT. D. Nu:10044).
R. 1338/ M. 1922 yılında Manyan; Konya Vilâyeti, Karaman Kazası, Afgan Nâhiyesi’ne bağlı olarak geçmektedir. (Sapancalı H. Hüseyin, Karaman Ahvâl-i İçtimâiyye Coğrafiyye ve Târîhiyyesi, R.1338,s.63-64)
1928 yılında eski Türkçe alfabe ile yayınlanan “Son Teşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları” isimli kitapta Manyan; Konya Vilâyeti, Karaman Kazası, Başkale (Başkal’a) Nâhiyesi köyleri arasında zikredilmiş ve eski Türkçe harfler ile “مانيان”, Lâtin harfleriyle “Manian” şeklinde ifade edilmiştir.
Köy, Konya İli, Karaman İlçesi, Kızılyaka Bucağı’na bağlı iken “15.06.1989 tarihli ve 3578 sayılı 4 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun” ile Karaman İli, Kâzımkarabekir İlçesi’nin 17 köyünden birisi olmuştur (21 Haziran 1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmî Gazete).
Daha sonra 22.02.1993 tarihli ve 21504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla; Kâzımkarabekir İlçesi’nden ayrılarak Karaman ili, Merkez İlçesi, Merkez Bucağı’na bağlanmıştır.
Köyün eski ismi “Manyan”dır. 1962 yılında Türkçe olmadığı bahanesiyle “Damlapınar” olarak değiştirilmiştir. Türkiye’de ismi değiştirilen köylerin sayısı 12 binden fazladır. Bir başka ifade ile ülkemizdeki köylerin % 35 kadarının ismi değiştirilmiş durumdadır. “Manyan” isminde başka bir yerleşim yerine rastlanmamaktadır.
Karaman ve köyleri ile ilgili olarak araştırmalar yapan ve bunu kitabında yayınlayan Durmuş Ali GÜLCAN, köyün tarihini çok eskilere dayandırmaktadır. Köyün “Manyan” olan eski adının Eski Yunanlılardan kaldığı inancını taşıyan GÜLCAN, bu ismin izini sürmüştür. Eski Yunan’da 8-11 kaptanlıkla idare edilen “Mania” ile Isparta adında despotluklara bölündüğünü, Lidyalılar çağında Perslerle yapılan savaşta öldürülen komutanlardan birinin adının “Mania” olduğunu, ipek ticaretiyle uğraşan Çin Türklerinin mallarını Bizans’a satan ticaret ataşesinin adının “Manyah” olduğunu ve yine bu çağlarda “Manliyos”adında savaşçı bir komutan olduğu tespitinde bulunmaktadır